Metoda Dobrego Startu – czy pomaga?

Metoda Dobrego Startu to jedno z narzędzi wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Często wykorzystywana jest w przedszkolach i szkołach. Badania nad MDS rozpoczęły się w 1968 roku, więc 49 lat temu. Czy mimo to jej założenia są nadal aktualne? Sprawdźmy!

przedszkole dwujęzyczne wilanów

 

Marta Bogdanowicz pod koniec lat 70. rozpoczęła opracowywać tytułową technikę pracy z dziećmi. Za inspirację posłużyły jej zajęcia prowadzone w francuskich szkołach. Paryski bodziec dał początek badaniom nad autorską metodą, której założenia zostały przedstawione w 1985 roku w pierwszym podręczniku dotyczącym MDS.

Istota programu prof. Bogdanowicz

Zakłada on wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka. Psychomotoryka to wszystkie zależności, jakie zachodzą między postrzeganiem świata, ruchem i działaniem. Ich prawidłowy rozwój gwarantuje właściwą zdolność percepcji, uczenia się i koordynacji ruchowej. Profesor Bogdanowicz opracowała metodę, która ma wpływać korzystanie na przebieg procesów psychomotorycznych dzieci.

MDS zakłada wspomaganie rozwoju przez zabawę i naukę symboli graficznych. Odbywa się ono poprzez odpowiednie kształtowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych (wzory, znaki, litery, symbole), słuchowo-językowych (wierszyki, piosenki) i ruchowych (taniec, gimnastyka).

Nadrzędne zastosowanie MDS to przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania w szkole, dlatego najczęściej z metody korzystają przedszkola. MDS skierowana jest do dzieci w wieku od 2 do 10 lat – zarówno tych, które rozwijają się prawidłowo, jak i tych z zaburzeniami.

MDS zakłada trzy warianty – podział został stworzony z uwzględnieniem wieku i rozwoju dzieci:

  1. Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki
  2. Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki
  3. Litery, znaki matematyczne i piosenki lub wierszyki

Mimo że metoda ma już kilkadziesiąt lat jest nadal aktualna. Tak długoletnia popularność świadczy o jej skuteczności. Wybierając przedszkole dla swojego malucha, warto zainteresować się, czy placówka korzysta z założeń MDS – szczególnie jeśli prowadzi grupę dwulatków. Jednym z takich przedszkoli jest Świat Dziecka – przedszkole dwujęzyczne Wilanów

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment