Gospodarka odpadami w Polsce

 Odpady stają się coraz poważniejszym problemem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Natomiast główną przyczyną nadmiernej ilości ich powstawania i magazynowania jest nieprawidłowa gospodarka zasobami, do której zalicza się brak segregacji śmieci, jak również wyrzucanie ich do lasów.

wniosek pozwolenie zintegrowane cena

Obecnie to gminy przejmują obowiązek gospodarowaniem odpadami, polega to na przeprowadzaniu przetargów na odbiór odpadów, jak również ustanowieniu równoległych zasad finansowania odbierania odpadów. Tak więc gminy nie muszą przeprowadzać referendum gminnego w tych sprawach, tak jak odbywało się to jeszcze kilka lat temu. Przepisy wciąż są nowelizowane, natomiast najważniejsze kwestie już zostały uregulowane. Poprawia to także sprawność usuwania dzikich wysypisk, które już coraz rzadziej są widoczne. Istnieje również takie pojęcie jak pozwolenie zintegrowane i ma ono ścisły związek z ochroną środowiska.

Na czym polega pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane polega na uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie substancji oraz energii do środowiska. Wymaga ono prowadzenia instalacji, które może powodować znaczne zniszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych. Instalacją tą są stacjonarne urządzenia techniczne, jak również różnego rodzaju budowle, które nie są urządzeniami technicznymi, a ich eksploatacje może powodować pośrednią, bądź bezpośrednią emisję. Regulują to przepisy ustawy o prawie ochrony środowiska. Pozwolenie to obejmuje całość oddziaływań na środowisko, takie jak pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, jak również pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Aczkolwiek w sytuacji, gdy posiadamy już pozwolenie zintegrowane, to nie mamy obowiązku starać się o jedno z tych danych pozwoleń, gdyż są one nam automatycznie przyznane.

 Koszty wniosku

Jeżeli chodzi o kwestię wniosku, to wniosek o pozwolenie zintegrowane należy złożyć do właściwego organu ochrony środowiska. Warunkiem rozpatrzenia takiego wniosku jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Istnieją przypadki, w których organ rozpatrujący wniosek i wydający decyzję może w szczególnych przypadkach zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisji, jeżeli w ocenie tego organu ich osiągnięcie mogłoby prowadzić do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska. Wydanie pozwolenia obejmuje instalację po raz pierwszy oraz instalację po istotnej zmianie w trakcie sześciu miesięcy.Firmy wykonujące wnioski pozwolenia zintegrowanego, cenę ustalają indywidualnie. O ile opłata rejestracyjna jest stała, tak już koszty przygotowania wniosku mogą się różnić w zależności od firmy i projektu.

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment