Reklama informacyjna czy manipulacyjna?

Skuteczna strategia marketingowa firmy zakłada wykorzystanie zarówno narzędzi reklamowych, które mają na celu informowanie potencjalnych klientów o ofercie, jak i nakłanianie ich najpierw do zainteresowania, a potem nabycia proponowanej usługi bądź produktu. Okazuje się, że nie można wybrać jednego rodzaju przekazu. Aby strategia mogła odnieść pełny sukces, należy jednocześnie stosować...

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia raportu początkowego?

Obowiązek sporządzenia raportu początkowego ma osoba prowadząca instalację. Sporządzenie przez osobą prowadzącą instalację raportu początkowego nakłada Prawo o Ochronie Środowiska. Czym jest raport początkowy? Stanowi on informację o stanie skażenia gleby oraz wód gruntowych substancjami, które stanowią potencjalne zagrożenie. Sporządzenie raportu jest konieczne dla instalacji,...

Gospodarka odpadami w Polsce

 Odpady stają się coraz poważniejszym problemem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Natomiast główną przyczyną nadmiernej ilości ich powstawania i magazynowania jest nieprawidłowa gospodarka zasobami, do której zalicza się brak segregacji śmieci, jak również wyrzucanie ich do lasów. Obecnie to gminy przejmują obowiązek gospodarowaniem odpadami, polega to na przeprowadzaniu przetargów...

Kto może wykonać operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny zgodnie z Prawem wodnym, może być wykonywany przez osobę uprawnioną, a mianowicie hydrologa. Musi to być zatem osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Wszelkie dokumentacje hydrologiczne wymagają uprawnień do ich wydawania. Obecnie zajmują się tym nie tylko specjaliści, ale również firmy posiadające uprawnienia do sporządzania operatów wodnoprawnych. Zainteresowane...

Jak zdobyć pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest właściwie podstawowym dokumentem zezwalającym na szczególne korzystanie z wód, planowanie oraz wykonywanie urządzeń wodnych, a także wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego, ze względu na zawartość szkodliwych substancji. Pozwolenie – kiedy potrzebne? Co trzeba zrobić przed złożeniem...

Korzyści audytu wewnętrznego ISO 9001

Rynek, klienci, odbiorcy czy też dostawcy. Kontrahenci i współpracownicy. Każda grupa staje się coraz bardziej wymagająca. Wymagającym staje się kolejno rynek, niezależnie od branży, jaką w danej chwili mamy na myśli. Z tego względu nie można dziwić się tendencji coraz chętniej wdrażanych systemów zarządzania jakością. Norma ISO 9001 to nie obowiązek, jednakże niejako wymóg...

BHP – obowiązki pracodawcy

  Kodeks Pracy określa obowiązki w zakresie BHP, jakie leżą po stronie pracodawcy. O obowiązkach traktuje również rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy bhp, które obowiązują w zależności od branży. Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie oraz życie pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne...

Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Ochrona środowiska, jak i kwestia bycia ‚eko’, w różnych dziedzinach życia, to ostatnio bardzo popularny temat. Nie tylko ze względu na modę, by być ekologicznym. W grę wchodzą kwestie ekonomiczne, jak i dbałość o środowisko naturalne. W tym, w dużej mierze o nas samych, bowiem żyjemy w tymże środowisku. Możemy zatem funkcjonować w zgodzie z nim i również oddziaływać pozytywnie...

Kto może wykonać operat wodnoprawny?

Operat wodny stanowi jeden z głównych dokumentów, które są niezbędne, by uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przede wszystkim wystawiany jest, jak i tworzony na potrzeby myjni samochodowych, stacji paliw, oczyszczalni ścieków, ujęć wody podziemnej oraz powierzchniowej, przebudowy oraz zmiany koryta rzek i potoków, stawów, pomostów i elementów zagospodarowania przestrzeni wodnej, a także...

Ile jest wart rynek kosmetyczny?

Rynek kosmetyczny dziś jest niezwykle rozwinięty. I mowa tutaj nie tylko o rynku światowym, ale przede wszystkim krajowym. Polska pośród krajów europejskich wyróżnia się na tym tle. Zachodzą wręcz zjawiska, które budzą nadzieję, iż w niedługim czasie możemy znaleźć się na liście liderów. Zarówno tych, którzy produkują, jak i tych, którzy sprzedają. Jeszcze do niedawna rynek...